Паспорт села

Паспорт Грузьківської сільської  ради

 1. I. Адміністративно-політична характеристика територіальної громади
 1. Загальні відомості
Кількість населених пунктів що входять до складу ради Кількість населення Загальна площа (км2)

Кордини

(з якими територіальними громадами межує)

1 1400 6690 Овсяниківська сільська рада

 

 1. Відомості про населені пункти що входять до складу ради
Назва населеного пункту

Кількість

населення

Кількість дворів Загальна площа (км2) Відстань до центра ради
Всього з них виборців Всього з них жилих
С. Грузьке 1400 936 502 476   25
 1. Відомості про орган місцевого самоврядування.

 

Юридична адреса ради

Телефон/

факс

Адреса електронної пошти Чисельність апарату ради, осіб

Всього

(за штатом)

Кількість наявних працюючих
С. Грузьке, пров. Парковий,2 31 – 28- 67 5 5

 

 1. Відомості про структуру органу місцевого самоврядування.
Назва структурного підрозділу Кількість працюючих, осіб
Грузьківська сільська рада 8
   
   
Всього 8

 

 1. Відомості про сільського, селищного голову.

 

Прізвище, ім’я

по батькові

Кучер Сергій

Петрович

Суб’єкт висування на посаду самовисування
Дата народження 26.01.1983 р.

Місце роботи до

обрання на посаду

Не працював

Освіта

(в т.ч. у галузі державного управління)

Повна вища Кількість скликань на посаді друге
Партійність безпартійний

Телефон

службовий

мобільний

31 – 28 – 54

 

 1. Відомості про секретаря сільської, селищної ради.

Прізвище, ім’я

по батькові

Какараза Світлана Анатоліївна

Місце роботи до

обрання на посаду

Секретар сільської ради
Дата народження 06.08.1966р.н., Кількість скликань на посаді друге

Освіта

(в т.ч. у галузі державного управління)

Середня спеціальна

Телефон

службовий

мобільний

31 – 28 – 67

0661298464

Партійність безпартійна    

 

 1. Відомості про депутатів ради.
Кількість депутатських мандатів всього 12
Обрано депутатів 12
з них:  
Висунуті політичними партіями 6
з них: (перелік партій та кількість депутатів) 6 В.О. «Батьківщина»
Самовисунення 6
   
За освітою:  
Вища: 5
Незакінчена вища:
Середня-технічна: 2
Середня-спеціальна: 3
Середня: 2
   
За віком:  
До 30 років: 1
Від 30 до 60 років: 9
Старше 60 років: 2
За родом діяльності:  
Працівники промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку 1
Працівники агропромислового комплексу 1
Працівники житлово-комунального господарства  
Працівники охорони здоров’я 1
Працівники освіти, культури 2
Працівники місцевих держадміністрацій
Пенсіонерів 2
Осіб, що не працюють 2
Інші 3

 

 1. Відомості про постійні комісії ради.

 

Назва постійної комісії Кількість депутатів Прізвище, ім’я, по батькові голови Від якої партії обрано Телефон
Інспекція у справах неповнолітніх 1 В.О. «Батьківщина В.О. «Батьківщина»

0667913058

 

Комісія по традиціях, святах та обрядах 2 Чернега В.Г. В.О. «Батьківщина»

0507418210

 

З питань бюджету, фінансів та цін 1 Величко С.А. самовисування -0500244580
З питань аграрного комплексу, екології, раціонального використання природних ресурсів, благоустрою та розвитку 1 Гордєєва Н.Д. В.О. «Батьківщина» -0957501516
з питань культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, молодіжної політики та соціального захисту населення 1 Шурунга О.С.. В.О. «Батьківщина»

 

-0508571376

з питань  діяльності ради, депутатської етики, Регламенту, законності, діяльності громадських ресурсів та організацій. 1 Морар А.І. В.О. «Батьківщина»

-0668242678

 

 

 

 

 

Адміністративна комісія 1. Поляков М.І. В.О. «Батьківщина»

 

Опікунська рада 1 Раца О.Ю. самовисування

09550401455

 

Комісія по здійсненню дотримання законодавства про релігійні організації 1 Лисенко А.С. самовисування  
Комісія з житлових питань 1. Тодораш В.С. самовисування

-0954409704

 

 

9.Відомості про фракції та депутатські групи ради.

Назва депутатської фракції/групи Кількість депутатів

Прізвище, ім’я, по батькові

уповноваженого представника

 

 1. Відомості про склад виконавчого комітету.
Прізвище, ім’я, по батькові Посада та місце роботи
Підопригора Л.І. Домогосподарка
Ігнатьєв Г.Г. Пенсіонер
Ботнар Р.П. Пенсіонер
Лучанова В.В. Вчитель
Сотченко А.В. Пенсіонер

*(Крім сільського/селищного  голови та секретаря ради).

 1. Відомості про органи самоорганізації населення

 

Всього

з них:

будинкові комітети/

кількість членів

вуличні комітети/

кількість членів

квартальні

комітети/

кількість членів

Інші (передбачені відповідним Законом України)

 

 1. Відомості про матеріально-технічне забезпечення ради.
Приміщення (власне/орендоване) Наявність службового транспорту

Наявність оргтехніки: телефон/факс/

комп’ютер/принтер/

копіювальний апарат

Можливість

підключення до мережі Інтернет

власне Легковий автомобіль

Телефони – 3

Факс – 1

Комп’ютери – 6

Ксерокс – 4

 

 1. II. Економічна характеристика територіальної громади.

 

 1. Відомості про загальну характеристику земельного фонду.

 

з/п

Структура земель Площа,  га  Відсотків до загальної         площі
  Всього земель 6690,60  
  у тому числі:    
1. землі сільськогосподарського призначення 5617,78 84
2. землі житлової та громадської забудови 314,0 4,7
3. землі оздоровчого призначення 0,5 0,007
4. землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення 6.7 1
5. землі рекреаційного призначення
6. землі історико-культурного призначення
7. землі лісогосподарського призначення 81,7 1,2
8. землі водного фонду 115 1,7
9. землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 355,11 5,3

 

 1. Відомості про бюджет органу місцевого самоврядування.
Доходи

Затверджено

На 2017рік

%

виконання

Затверджено

На 2018рік

Загальний фонд
Власні доходи 2500000,0 128,65 3607150,0
Закріплені доходи      
Дотації      
(в т.ч. дотація вирівнювання)      
Субвенції    
Всього по загальному фонду 2500000,0   3607150,0
Спеціальний фонд
Доходи      
в т.ч. збір за спеціальне використання природних ресурсів (екологічний податок)      
Разом доходів      
Видатки    

що враховуються при визначенні

міжбюджетних трансфертів

     

що не враховуються при визначенні

міжбюджетних трансфертів

     
Разом видатків    

 

 1. Відомості про підприємства та установи розташовані на території ради.
Кількість підприємств та установ 10 Кількість малих підприємств  
з них:   Кількість підприємців фізичних осіб 6
сільськогосподарських 3 Кількість підприємців юридичних осіб 1
промислових 5 Кількість фермерських господарств 6
інших 2

Кількість особистих

селянських господарств

124

 

 1. Відомості про обсяг залучених інвестицій.
Обсяг залучених інвестицій: 2017 рік 2018 рік

 

III. Соціальна характеристика територіальної громади.

 

 1. Відомості про демографічну ситуацію.

 

 

Загальна

чисельність населення

Кількість народжених

Кількість

померлих

Природний приріст (скорочення) (+/-)
2016 рік 1400 14 20
2017 рік 1432 7 22
 1. Відомості про населення територіальної громади.
Всього населення: 1432 Всього працездатне населення 910
з них: дітей дошкільного віку 77 Всього непрацездатного населення 522
дітей шкільного віку 144 Всього зайнятого населення 730
пенсіонерів 301 з них:  
працездатних громадян 910 зайнятого населення на території ради 207

міграція населення:

вибулих

22 зайнятого населення за межами ради 465
прибулих 102 Всього безробітних 58

 

 1. Відомості про освіту.
Всього навчальних закладів   Всього кількість дітей та учнів: 155
з них: 1 з них:  
дошкільних навчальних закладів дошкільних навчальних закладах 36
загальноосвітні школи, НВК 1 кількість учнів 1- 4 класів 59
позашкільних навчальних закладів кількість учнів 5-9 класів 56
школи – інтернати кількість учнів 10-11 класів 4
професійно-технічних навчальних закладів

Всього працюючих вчителів:

наявних вакансій

19

 

 1. Відомості про охорону здоров’я.
Всього лікувально-профілактичних закладів та аптек   Всього медичного персоналу  
з них: 1 з них:  
лікарень всього лікарів 1
поліклінік наявних вакансій 1
амбулаторій 1 всього середнього медичного персоналу 2
фельдшерсько-акушерських пунктів наявних вакансій 1
аптек наявність спеціального транспорту 1

 

 1. Відомості про заклади культури та самодіяльні колективи
Всього закладів культури 3 дитячі художні школи
з них:   дитячі музичні школи
бібліотеки 1 дитячі школи мистецтв
будинки культури та клуби 1 самодіяльні творчі колективи 2
музеї дитячі 1
навчальні заклади дорослі

 

 1. Відомості про спортивні споруди.
Всього спортивних об’єктів 2 спортивні майданчики
з них:   спортивні бази
стадіони 1 плавальні басейни
спортивні зали 1    

 

 1. IV. Інфраструктурна характеристика територіальної громади.

 

 1. Відомості про відстань центру територіальної громади до:

(км)

До автомагістралі 3 До центрів сусідніх рад 7
з них дорога з твердим покриттям 3 з них дорога з твердим покриттям 7
До залізничної станції 10 До районного центру 25
з них дорога з твердим покриттям 10 з них дорога з твердим покриттям 25
До населених пунктів ради До обласного центру 18
з них дорога з твердим покриттям з них дорога з твердим покриттям 18

 

 1. Відомості про регулярне транспортне сполучення.
Автомобільним транспортом Кількість рейсів на добу або тиждень Залізничним транспортом Кількість рейсів на добу або тиждень
до районного центру 10 до районного центру
до обласного центру 14 до обласного центру
до центрів сусідніх громад 2 до центрів сусідніх громад

 

 1. Відомості про розмежування земель та наявність містобудівної документації.
  Відомості про дату затвердження документації або стадію розроблення проекту Орієнтовна вартість розробленнядокументації (тис. грн.)
Відомості про розмежування земель державної та комунальної власності В стадії оформлення 100.000,00 грн
Відомості про розроблення схеми планування території ради  
Відомості про розроблення генерального плану населених пунктів ради  
Відомості про розроблення детального плану території  

 

 1. Відомості про участь у інвестиційних проектах, короткий опис проектів
Відомості про участь у проектах Короткий опис проектів та результати участі

 

 1. Відомості про основні проблеми території
Зміст проблемного питання Пропозиції щодо шляхів вирішення проблемних питань

Проведення підвідного газопроводу до с. Грузьке

Потрібні кошти

 

Корисні ресурси

Адреса ради

Телефон